Medialitet och schizofreni

Det finns beröringspunkter mellan medialitet och schizofreni. I båda fallen kan ju personen uppleva sig höra röster och att utifrån kommande tankar inplanteras i huvudet (tankestörningar). Det finns dock skillnader, och en viktig sådan är att ett medium kan kontrollera intrycken vilket en schizofren … [Read more...]

Medialitet – en sällsamt stark intuitiv förmåga

Medialitet kan ses som en sällsamt förstärkt intuitiv förmåga. Jag skall i en serie bloggar diskutera medialitetens möjigheter och begränsningar. Min fru är medial. Denna förmåga utvecklades flera år efter vårt giftermål varför jag i detalj kunde följa hur medialiteten uppstod. Plötsligt kunde hon … [Read more...]