Humanism och vetenskap i nytt sken

Orden "humanism" och "vetenskap" har kapats av föreningar som förvanskat deras innebörd. Det menar grundarna av den nya anti-föreningen "Humanism och kunskap". En ny förening som kallas Humanism och Kunskap har bildats under ledning av journalisten och TV-mannen Börje Peratt. Bildandet kan ses … [Read more...]