Min vetenskapliga artikel om homeopati

  Robert Hahn har sammanfattat de meta-analyser som jämför homeopati med placebo i en vetenskaplig artikel som publicerades i tidksriften Forschende Komplementärmedizin under oktober 2013. Robert diskuterar bakgrunden och innehåller i sin artikel, som väsentligen bygger på tre tidigare … [Read more...]

Min vän dödade sina föräldrar

  Får man döda sina föräldrar även om de vill bli dödade? Spelar det någon roll om de är sjuka? De frågorna väcks av den amerikanske advokaten John West som hjälpte sina föräldrar Jolyon och Kathryn West med "assisterat självmord". Jag kände dem alla efter att ha bott i deras hem under en … [Read more...]

Mats Reimers ”healing touch”

  Den bloggande barnläkaren Mats Reimer kritiserar dem som bedriver forskning i omvårdnadsfrågor så snart språkbruket innehåller något som förekommer inom alternativmedicinen. Han har låst sig i teoretiska och ideologiska frågor kring sjukdomars behandling istället för att bry sig om … [Read more...]

Mats Reimer är en belastning för Dagens Medicin

Mats Reimer är barnläkare och bloggare i tidningen Dagens Medicin. Han har nyligen bloggat om en temadag som syftade till att förbättra dialogen mellan professionella vårdarbetare och deras patienter. Evenemanget väckte Reimers misstänksamhet så det tycks honom som om  icke seriösa yrkesutövare … [Read more...]

Humanism och vetenskap i nytt sken

Orden "humanism" och "vetenskap" har kapats av föreningar som förvanskat deras innebörd. Det menar grundarna av den nya anti-föreningen "Humanism och kunskap". En ny förening som kallas Humanism och Kunskap har bildats under ledning av journalisten och TV-mannen Börje Peratt. Bildandet kan ses … [Read more...]

Att satsa på ”spets” – vad innebär det?

  Sedan ett decennium  har mantrat inom svensk forskning varit att satsa på "spets".  Men ingen har överblick över konsekvenserna. Då både fonder, universitet och andra aktörer agerar i flock har effekten - såvitt jag kan se -  blivit att vissa forskare tilldelas summor som är tillräckliga … [Read more...]

Nobelprisen 2011

  Vid den här tiden på hösten delas Nobelprisen ut. Det tycks finnas en inre kamp hos dem som har till uppgift att dela ut prisen.  Dels vill man ge priset till personer som man själv tycker gör spännande saker och vars fynd vidgar vyerna. Å andra sidan tvingas man följa ordalydelsen i … [Read more...]

Sanningen om homeopati

En svensk allmänläkare stod i 8 år anklagad av Socialstyrelsen för att ha brutit mot vetenskap och beprövad erfarenhet genom att ha ordinerat homeopatiska läkemedel till en del av sina patienter. Rättsprocessen ville aldrig bli färdig. Högsta Förvaltningsdomstolen avgjorde ärendet den 23 september – … [Read more...]

Meta-analyserna av homeopati I

Jag skall ägna två bloggar åt det vetenskapliga forskningsläget om homeopati. Detta är den första. Stödjer litteraturen att homeopati är till hjälp eller inte?  Under sommaren 2011 genomförde föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) en kampanj mot homeopati. Den innefattade bland annat att Dan … [Read more...]

Meta-analyserna av homeopati II

Detta är min andra blogg som granskar meta-analyser om homeopati.  I den förra gick jag igenom Lindes meta-analys i Lancet 1997, Cucherats re-analys 3 år senare, och Lindes egen re-analys 1999. I den här bloggen tittar vi på de två studier som Dan Larhammar speciellt hänvisade till när i Svenska … [Read more...]