Healing i sjukvården

  En svensk läkare i Hultsfred, Jan Oleby, har under 17 månaders tid stått under hotet att bli fråntagen sin läkarlegitimation. Skälet är att Socialstyrelsen uppmärksammat att Oleby använt healing som behandlingmetod i sin fritidspraktik och menade att detta står i strid med “vetenskap och … [Read more...]

Michael Jackson och Astrid Lindgren-fallet

Två narkosmedel, propofol och tiopental, står i centrum i olika uppmärksammade rättegångar. Den första är rättegången om Michael Jacksons död och den andra det s.k. Astrid Lindgren-fallet. I egenskap av läkare inom anestesi- och intensivvård har jag självfallet använt de här medlen många gånger. … [Read more...]

Alternativmedicin och forskningsfusk

Alternativmedicin har beskrivits och debatterats i TV4 under den senaste veckan. Diskussionen väcker frågor kring hur vetenskapen skall se på olika former av vilseledande resonemang, vars svåraste former kan utmynna i "fusk". Ett färskt fall av fusk har nyligen avslöjats inom mitt eget … [Read more...]

Öka läkarutbildningen i Sverige!

Robert Hahn: ”Öka läkarutbildningen i Sverige!” Utvandring av läkare utgör ett stort problem för flera av de fattigare länderna inom EU. Sverige lockar aktivt hit ett stort antal utländska läkare varje år. Samtidigt är det så extremt svårt att bli antagen på läkarutbildningen i Sverige att … [Read more...]

Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?

Det är en daglig utmaning för vetenskapsmannen att behålla sin objektivitet, men det kan vara ack så svårt för den som ger sig in i konventionella forskningsområden. När omvärlden bara accepterar ett visst resultat så krävs ett stort mod och riskvillighet för att argumentera för det omvända. För att … [Read more...]

Att forska utan kompetens

Att forska utan kompetens Idag skall jag berätta om hur tokigt det kan bli när man bedriver forskning utan att ha reell kompetens på området. Resultaten kan då ställa till skada för sjukvården, patienterna och industrin. Därför är det viktigt att forskaren själv förstår när han inte förstår. De … [Read more...]

Så avfärdas alternativmedicinen

Så avfärdas alternativmedicinen Fakta bakom Vetenskap och folkbildnings (VoFs) argumentering Jesper Jerkert i föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) menar att man inte alls behöver ha egen kompetens för att döma ut den alternativmedicin som förekommer på Vidarkliniken i Järna. Det räcker med … [Read more...]

VoF angriper Vidarkliniken igen

VoF angriper Vidarkliniken igen Men vem är mest vetenskaplig? Det har åter varit pajkastning mellan antroposoferna i Järna och föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF). På DN Debatt har läsarna fått två diametralt olika bilder av det vetenskapliga bevisläget för olika medicinska behandlingar. … [Read more...]

Forskningfusk i stöpsleven

Forskningfusk i stöpsleven Johan Thyberg är professor i cell- och molekylärbiologi på Karolinska institutet (KI). För 6 år sedan blev han riksbekant för sin kritik av det stora intresse för att bilda privata företag som genomsyrade hans arbetsplats. Thyberg fortsätter sin granskning av den … [Read more...]

Kristdemokraternas garanterade väntetid på akuten

Kristdemokraternas garanterade väntetid på akuten Hanne Kjöller skriver på ledarplats i Dagens Nyheter den 15 juli att kristdemokraternas förslag om en garanterad väntetid på akuten på maximalt 4 timmar är röstfiske genom att brista i insikt om akutvårdens villkor. ”De sjukaste går först” skriver … [Read more...]