Öka läkarutbildningen i Sverige!

  Sveriges nye högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) intervjuades nyligen i Läkartidningen. Hon framförde då att regeringen inte har några planer på att bygga ut läkarutbildningen. Däremot vill hon locka fler unga till forskningen. Båda förslagen tycks mig vara … [Read more...]

Därför får du vänta så länge på akuten

  Att få vänta timme efter timme på sjukvård när man söker på akuten har svensken sensationellt stor förståelse för. Den foglige svensken tror att skälen är läkarbrist eller att personalen ar för mycket att göra. Alla dessa ursäker är bluff. Det handlar om prioriteringar, och om … [Read more...]

Hårdare lagstiftning mot alternativ medicin?

  Alternativa medicinska terapier är återigen ifrågasatta. Men trenden i Europa går åt motsatt håll. En liberalare syn är på hit genom det juridiska harmoniseringsarbetet inom EU.   I en brett uppslagen debattartikel i vänstertidningen ETC den 2 juli pläderade föreningen Vetenskap … [Read more...]

Min vetenskapliga artikel om homeopati

  Robert Hahn har sammanfattat de meta-analyser som jämför homeopati med placebo i en vetenskaplig artikel som publicerades i tidksriften Forschende Komplementärmedizin under oktober 2013. Robert diskuterar bakgrunden och innehåller i sin artikel, som väsentligen bygger på tre tidigare … [Read more...]

Etiken glömd på Akademiska sjukhuset

  Kan man tillåta att TV-team fritt får filma på sjukhus utan att bryta mot sekretess och etiska regler? Absolut inte, svarar Robert Hahn, och förklarar varför.   Vi har alla läst historien i tidningarna (såsom Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet) om … [Read more...]

Min vän dödade sina föräldrar

  Får man döda sina föräldrar även om de vill bli dödade? Spelar det någon roll om de är sjuka? De frågorna väcks av den amerikanske advokaten John West som hjälpte sina föräldrar Jolyon och Kathryn West med "assisterat självmord". Jag kände dem alla efter att ha bott i deras hem under en … [Read more...]

Mats Reimers ”healing touch”

  Den bloggande barnläkaren Mats Reimer kritiserar dem som bedriver forskning i omvårdnadsfrågor så snart språkbruket innehåller något som förekommer inom alternativmedicinen. Han har låst sig i teoretiska och ideologiska frågor kring sjukdomars behandling istället för att bry sig om … [Read more...]

Mats Reimer är en belastning för Dagens Medicin

Mats Reimer är barnläkare och bloggare i tidningen Dagens Medicin. Han har nyligen bloggat om en temadag som syftade till att förbättra dialogen mellan professionella vårdarbetare och deras patienter. Evenemanget väckte Reimers misstänksamhet så det tycks honom som om  icke seriösa yrkesutövare … [Read more...]

Självskadande kvinnor diskuteras i Almedalen

  Är det lämpligt att spärra in ostraffade unga kvinnor med självskadebeteende på rättspsykiatriska sjukhus tillsammans med betydligt äldre män som dömts för mycket grova vålds- och sexualbrott under inverkan av schizofreniliknande störningar? Frågan skall diskuteras under Almedalsveckan. … [Read more...]

Hur sjuk är Breivik?

  Anders Behring Breiviks lugna och samlade uppträdande under den pågående rättegången i Oslo har förvånat många. Även rättspsykiatrerna är oeniga i frågan om Breivik är psykiskt sjuk eller av andra skäl inte tillräknelig. Vad bör göras med honom? Två rättspsykiatriska undersökningar har … [Read more...]