Sven Ove Hansson blev folkets ”förvillare”

Skämt-sajten Årets Förvillare utsåg igår Sven Ove Hansson till Årets Förvillare enligt en omröstning där vem som helst fick vara med. Jag misstänker att min kritiska blogg om Hansson i viss mån bidrog till resultatet, vilket dock inte riktigt var dess syfte. De som röstade kanske inte hade så många … [Read more...]

Robert Hahn: ”Sven Ove Hanssons ruttna filosofi”

Robert Hahn: ”Sven Ove Hanssons ruttna filosofi” . Filosofen Sven Ove Hansson är grundare till skeptikerföreningen ”Vetenskap och folkbildning”. Dess verksamhet består i att förtala och förnedra människor vars tankevärld man inte förstår eller därför inte kan kontrollera. En längre … [Read more...]

Att forska utan kompetens

Att forska utan kompetens Idag skall jag berätta om hur tokigt det kan bli när man bedriver forskning utan att ha reell kompetens på området. Resultaten kan då ställa till skada för sjukvården, patienterna och industrin. Därför är det viktigt att forskaren själv förstår när han inte förstår. De … [Read more...]

Så avfärdas alternativmedicinen

Så avfärdas alternativmedicinen Fakta bakom Vetenskap och folkbildnings (VoFs) argumentering Jesper Jerkert i föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) menar att man inte alls behöver ha egen kompetens för att döma ut den alternativmedicin som förekommer på Vidarkliniken i Järna. Det räcker med … [Read more...]

VoF angriper Vidarkliniken igen

VoF angriper Vidarkliniken igen Men vem är mest vetenskaplig? Det har åter varit pajkastning mellan antroposoferna i Järna och föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF). På DN Debatt har läsarna fått två diametralt olika bilder av det vetenskapliga bevisläget för olika medicinska behandlingar. … [Read more...]

Föreningen VoF i valrörelsen

Föreningen VoF i valrörelsen Den lilla föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) försöker blanda sig i valrörelsen genom att på DN Debatt den 7/9 namnge ett antal politiker som sägs ha stött alternativa behandlingsmetoder inom sjukvården. Det underliggande budskapet är att läsaren i det politiska … [Read more...]

Jesper Jerkert på den vetenskapliga arenan

Jesper Jerkert på den vetenskapliga arenan Jesper Jerkert är en musikforskare som engagerat sig djupt i att kritisera andra som inte tänker på samma sätt som han själv. Detta intresse odlar han inom ramen för föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) där Jesper Jerkert till och med varit … [Read more...]

Sven Ove Hanssons etiska dilemma

Sven Ove Hanssons etiska dilemma Filosofen Sven Ove Hansson har länge intresserat sig för falsk vetenskap vid svenska universitet. Ämnet ägnas ett kapitel i boken ”Vetenskap eller villfarelse” som Hansson även redigerat tillsammans med Jesper Jerkert. Boken används som kurslitteratur vid Kungliga … [Read more...]