Hårdare lagstiftning mot alternativ medicin?

  Alternativa medicinska terapier är återigen ifrågasatta. Men trenden i Europa går åt motsatt håll. En liberalare syn är på hit genom det juridiska harmoniseringsarbetet inom EU.   I en brett uppslagen debattartikel i vänstertidningen ETC den 2 juli pläderade föreningen Vetenskap … [Read more...]

Skeptikernas 10 påståenden om homeopati

  Skeptiker älskar att komma med påståenden som vilar på pseudovetenskaplig grund. Den som lyssnar vill gärna tro att det om påstås är sant eftersom skeptikern säger sig styras av vetenskapen. I själva verket vet skeptikern endast undantagsvis vad det är frågan om. Jag skall ta exempel från … [Read more...]

Min vetenskapliga artikel om homeopati

  Robert Hahn har sammanfattat de meta-analyser som jämför homeopati med placebo i en vetenskaplig artikel som publicerades i tidksriften Forschende Komplementärmedizin under oktober 2013. Robert diskuterar bakgrunden och innehåller i sin artikel, som väsentligen bygger på tre tidigare … [Read more...]

Mörkrets män på universitetet

  I vår är det återigen dags för föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) att hålla en universitetskurs på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Trots att kursen hålls för skattepengar tycks schemat vara hemligt. Man måste själv vara student för att få se det.   Vetenskap … [Read more...]

Mats Reimers ”healing touch”

  Den bloggande barnläkaren Mats Reimer kritiserar dem som bedriver forskning i omvårdnadsfrågor så snart språkbruket innehåller något som förekommer inom alternativmedicinen. Han har låst sig i teoretiska och ideologiska frågor kring sjukdomars behandling istället för att bry sig om … [Read more...]

Mats Reimer är en belastning för Dagens Medicin

Mats Reimer är barnläkare och bloggare i tidningen Dagens Medicin. Han har nyligen bloggat om en temadag som syftade till att förbättra dialogen mellan professionella vårdarbetare och deras patienter. Evenemanget väckte Reimers misstänksamhet så det tycks honom som om  icke seriösa yrkesutövare … [Read more...]

Att beröva dödssjuka människor hoppet

  Sven Ove Hansson på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm vill försvåra för dödsjuka människor att resa till en plats där de hoppas på bot genom utomvetenskapliga metoder såsom healing, mediumskap och bön.  Han har inga betänkligheter när det gäller att beröva dödssjuka människor hoppet … [Read more...]

”Det enda rätta” av Mats Sederholm – En sanningssägare talar ut

Jag har just läst boken “Det enda rätta” som skrivits av den svenske författaren och skribenten Mats Sederholm. Det är personlig och starkt argumenterande bok om hur det är att “kämpa för sanningen”. Låt mig säga från början att jag uppfattar Sederholm som en filosof. Han har tänkt mycket och länge … [Read more...]

Från den ideologiska fronten

Det går en tydlig ideologisk skiljelinje mellan föreningen Humanism & Kunskap och den svenska skeptikerrörelsen. Oenigheten gäller vad begreppen humanism och vetenskap bör stå för.  Föreningen Humanism & Kunskap (H&K) grundades för ett halvt år sedan som en motvikt mot den … [Read more...]

Humanism och vetenskap i nytt sken

Orden "humanism" och "vetenskap" har kapats av föreningar som förvanskat deras innebörd. Det menar grundarna av den nya anti-föreningen "Humanism och kunskap". En ny förening som kallas Humanism och Kunskap har bildats under ledning av journalisten och TV-mannen Börje Peratt. Bildandet kan ses … [Read more...]