Medialitet – en sällsamt stark intuitiv förmåga

Medialitet kan ses som en sällsamt förstärkt intuitiv förmåga. Jag skall i en serie bloggar diskutera medialitetens möjigheter och begränsningar. Min fru är medial. Denna förmåga utvecklades flera år efter vårt giftermål varför jag i detalj kunde följa hur medialiteten uppstod. Plötsligt kunde hon … [Read more...]

Dagens Nyheter och religionen

Jag prenumererar på Dagens Nyheter. Det är fyllig tidning med bra täckning av vad som sker i världen. Men idag, påskaftonen, så fylls läsarnas förväntingar på att något skall publiceras som handlar om denna helgens högtid. Vad skriver man då? Först finner jag på Ledarsidan en låtsasintervju med … [Read more...]

Andliga och existentiella behov hos svårt sjuka

Många människor diskuterar andliga frågor med sin doktor, och det gäller särskilt de med livshotande sjukdomar och de som är döende. Läkaren är den sekulariserade svenskens främste själasörjare. Doktorn är dock förbjuden att journalföra andlga samtal under en särskild rubrik. Doktor Stefan … [Read more...]