Minnen från tidigare liv 4

  Mitt sökande bekräfta minnesbilder från tidigare liv kom att innehålla en märklig händelse som jag i efterhand bäst förklarar som "remote viewing", dvs. att medvetandet lämnar kroppen för att i nutid inhämta information från en annan plats.   Att återkalla minnen från tidigare … [Read more...]

Därför tror svenska folket på spöken

En undersökning har visat att var femte svensk tror på spöken. Många ”upplysta” förfasar sig och menar att vi blir allt vidskepligare. Eller handlar det om att vissa lyssnar medan andra tittar bort när bevisen om spöken förs fram? Jag tycker inte om ordet ”spöken”. Det för tankarna till gamla … [Read more...]

Nära döden med Malou von Sivers

I början av februari hade Malou von Sivers en serie morgonprogram Efter Tio som handlade om ett angeläget tema. Det gällde rädslan inför döden. Hur kan man lindra den? Ja, ett knep är att lyssna till de som varit väldigt nära att dö. Deras berättelser visar visa gemensamma drag. När forskare skall … [Read more...]

Vad skulle Bush ha gjort efter 11 september?

  Den 11 september för 10 år sedan skedde något som var så otroligt att det inte liknade något annat. Vi har alla sett händelserna på TV och lidit med New York-bornas fasor under terrorattacken på staden. TV1 sänder dagligen program om händelsen under hela denna vecka. Men den 11 september … [Read more...]

Attentaten i Norge

Attentaten i Norge har lärt oss att terrorism inte bara utövas av muslimska extremister. Vi har även extremister på närmare håll som är kapabla att utöva våld för att påverka samhället. Jag skall här lägga synpunkter på terrorism som internationellt problem, diskutera norrmannens personlighet och … [Read more...]

Förnuftet, tron och sanningen

Människan kan ha vetenskapliga, förnuftsmässiga och andliga utgångspunkter för sina resonemang. Bäst är att kunna växla mellan alla tre synsätten beroende vilken fråga man ställs inför. De flesta försöker dock använda ett av dem på alla sorters frågeställningar utan att förstå riskerna som följer av … [Read more...]

Robert Hahn: ”Kan en sjukdom vara bra?”

Kan en sjukdom vara bra? Vi skall nu lämna den strikta vetenskapen och bekanta oss med filosofi som har vetenskaplig anknytning. Frågan för dagen är – kan sjukdomar vara bra? Det är en fråga som inte går att besvaras med någon vetenskaplig undersökning. Svaret bygger på istället på vilken … [Read more...]

PC Jersilds uppgörelse

PC Jersilds uppgörelse P C Jersild diskuterade ofta religionen ur en skeptikers synvinkel under sina år som kolumnist i Dagens Nyheter. Efter en begränsande uppväxt som prästson har författaren länge hoppats på en rejäl uppgörelse med det kristna oket. I samband med nyutgåvan av Ingemar Hedenius bok … [Read more...]