Tidigare-liv-minnet och det italienska pergamentet

  Tidigare-liv-minnen är svåra att bekräfta. När man känner att det lyckas så kan pusslet bli lagt på ett överraskande sätt. Det mest märkliga lär dock vara det som styrkte tiden för mitt tidigare-liv-minne från Italien. Bekräftelsen kom på en bit pergament från oväntat håll.   Nu … [Read more...]

Förlåtelse – för vem är det bra?

 "Det är gudomligt att förlåta" säger ordspråket. Snarast är det begåvat. Det förflutna kan du ändå inte göra något åt. Det du kan göra något åt är nuet och framtiden och det fylls bättre med nya intryck.   Dagens Nyheter har nyligen veckan publicerat tre kulturartiklar om förlåtelse. Ann … [Read more...]

Dagens Nyheters religiösa dilemma

  Dagens Nyheter är vill gärna se sig som ryggraden i svensk nyhetsförmedling och kulturdebatt. Men när tidningen diskuterar religion saknas varje form av intellektuellt djup. Det enda man kan få ut av DNs artiklar är att religion är en styggelse. Längre än så kommer man inte. Läsarna av … [Read more...]

Att beröva dödssjuka människor hoppet

  Sven Ove Hansson på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm vill försvåra för dödsjuka människor att resa till en plats där de hoppas på bot genom utomvetenskapliga metoder såsom healing, mediumskap och bön.  Han har inga betänkligheter när det gäller att beröva dödssjuka människor hoppet … [Read more...]

Muhammed och smädelserna

  Västvärldens författare, konstnärer och tidningsmänniskor smädar profeten Muhammed i yttrandefrihetens namn. Här får vi ju säga vad som helst. Robert Hahn menar dock att alla länder har sina tabun. Även i Sverige finns begränsningar för vad man får säga och skriva. Problemet är att alltför … [Read more...]

Robert Hahn: Om livets mening

  Många läste och diskuterade min förra blogg om Richard Dawkins och hans "biologiska" världsbild. Den bygger på vetenskapens rön och är, enligt Dawkins, helt logisk. Den världsbilden lärs ut i skolorna. Att tro blint på den är vad som förväntas av forskare inom naturvetenskapen. Det är … [Read more...]

Skavlan och Dawkins om religioner

  Är gudstroende personer bara outbildade i biologi? Det påstod den engelske ateisten Richard Dawkins  i TV-programmet Skavlan. Han menade också alla med tillräcklig utbildning förstår att vetenskapen till fullo kan förklara vår värld. Robert Hahn skriver att sådana påståenden kräver att … [Read more...]

Tankar i sommarnatten

  Min tankar denna sommar handlar om en djupare betydelse med Olympiska Spel, upproret i Syrien och om klimatförändringarna på jorden.   Olympiska Spelen i London pågår för fullt. Kraftmätningar och jämförelser av förmågor mellan idrottsmän från all världens nationer avlöser … [Read more...]

Från den ideologiska fronten

Det går en tydlig ideologisk skiljelinje mellan föreningen Humanism & Kunskap och den svenska skeptikerrörelsen. Oenigheten gäller vad begreppen humanism och vetenskap bör stå för.  Föreningen Humanism & Kunskap (H&K) grundades för ett halvt år sedan som en motvikt mot den … [Read more...]

Änglar, finns dom?

  Med irländskan Lorna Byrnes böcker har en änglavåg dragit över Sverige. Dessa och andra andeväsen figurerar i många historier om "gudomliga ingripanden". Robert Hahn berättar om dramatiska händelser där änglar kan ha ingripit.    Den irländsla författarinnan Lorna Byrne besökte … [Read more...]