Öka läkarutbildningen i Sverige!

  Sveriges nye högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) intervjuades nyligen i Läkartidningen. Hon framförde då att regeringen inte har några planer på att bygga ut läkarutbildningen. Däremot vill hon locka fler unga till forskningen. Båda förslagen tycks mig vara … [Read more...]

Skeptikernas 10 påståenden om homeopati

  Skeptiker älskar att komma med påståenden som vilar på pseudovetenskaplig grund. Den som lyssnar vill gärna tro att det om påstås är sant eftersom skeptikern säger sig styras av vetenskapen. I själva verket vet skeptikern endast undantagsvis vad det är frågan om. Jag skall ta exempel från … [Read more...]

Att beröva dödssjuka människor hoppet

  Sven Ove Hansson på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm vill försvåra för dödsjuka människor att resa till en plats där de hoppas på bot genom utomvetenskapliga metoder såsom healing, mediumskap och bön.  Han har inga betänkligheter när det gäller att beröva dödssjuka människor hoppet … [Read more...]

Skavlan och Dawkins om religioner

  Är gudstroende personer bara outbildade i biologi? Det påstod den engelske ateisten Richard Dawkins  i TV-programmet Skavlan. Han menade också alla med tillräcklig utbildning förstår att vetenskapen till fullo kan förklara vår värld. Robert Hahn skriver att sådana påståenden kräver att … [Read more...]

Att satsa på ”spets” – vad innebär det?

  Sedan ett decennium  har mantrat inom svensk forskning varit att satsa på "spets".  Men ingen har överblick över konsekvenserna. Då både fonder, universitet och andra aktörer agerar i flock har effekten - såvitt jag kan se -  blivit att vissa forskare tilldelas summor som är tillräckliga … [Read more...]

Nobelprisen 2011

  Vid den här tiden på hösten delas Nobelprisen ut. Det tycks finnas en inre kamp hos dem som har till uppgift att dela ut prisen.  Dels vill man ge priset till personer som man själv tycker gör spännande saker och vars fynd vidgar vyerna. Å andra sidan tvingas man följa ordalydelsen i … [Read more...]

Sanningen om homeopati

En svensk allmänläkare stod i 8 år anklagad av Socialstyrelsen för att ha brutit mot vetenskap och beprövad erfarenhet genom att ha ordinerat homeopatiska läkemedel till en del av sina patienter. Rättsprocessen ville aldrig bli färdig. Högsta Förvaltningsdomstolen avgjorde ärendet den 23 september – … [Read more...]