När är det ”rätt” att föra krig?

En andlig tänkare söker svaren på hur man bäst skall leva sitt liv och vad som rätt och fel. Av min och min fru Marie-Louises andliga böcker framgår det tydligt att jag är pacifist. En naturlig fråga till en person som mig är då – kan det någonsin vara ”rätt” att föra krig? Jag är skyldig ett svar … [Read more...]

Hanno Essén: en ledare utan ansvar

Aftonbladet skriver den 23 mars att ”fett-doktorn” Annika Dahlqvist allvarligt funderade på att begå självmord när hon utnämndes till Årets Förvillare av föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) i december 2009. Hon vill nu att “utmärkelsen” dras tillbaka. VoFs ordförande, fysikern Hanno … [Read more...]

Andliga och existentiella behov hos svårt sjuka

Många människor diskuterar andliga frågor med sin doktor, och det gäller särskilt de med livshotande sjukdomar och de som är döende. Läkaren är den sekulariserade svenskens främste själasörjare. Doktorn är dock förbjuden att journalföra andlga samtal under en särskild rubrik. Doktor Stefan … [Read more...]

Jag vill ha Palme tillbaka!

Det är 25 år sedan Olof Palme sköts till döds. När han levde var jag aldrig särskilt förtjust i honom trots att Palme onekligen var en statsman av internationell kaliber. Orsaken var att han hade ett svekfullt beteende mot sina politiska motståndare som inte var särskilt prydsam. Men idag … [Read more...]

Diet mot autism och ADHD

Diet som metod för att behandla neurospsykiatriska störningar av typ autism har aktualiserats genom den dansk populärvetenskaplig bok Kärnfrisk familj (Bokförlaget Langensköld). Men vad säger vetenskapen om detta? Frågan diskuterades nyligen i en debattprogram i TV. Genom att lägga om … [Read more...]

Autism, narkolepsi och forskningsfusk

De senaste veckorna har tidningarna innehållit många artiklar om engelsmannen Andrew Wakefield som förlorat sin läkarlegitimation efter att ha fuskat om en koppling mellan vaccinationer och autism. Hans författade år 1998 en artikel i den framstående medicinska tidskriften The Lancet om … [Read more...]

Robert Hahns 2011 blogg är här!

Hej alla! Nu byter jag från från roberthahn2010 till roberthahn2011.wordpress.com helt enkelt därför att det är ett nytt år! Jag har varit mycket upptagen under januari månad, så därför har bloggen stått stilla en tid. Men nu kommer den igen. Ny text planeras varje lördag! Det vi skall syssla … [Read more...]