Nära döden med Malou von Sivers

I början av februari hade Malou von Sivers en serie morgonprogram Efter Tio som handlade om ett angeläget tema. Det gällde rädslan inför döden. Hur kan man lindra den? Ja, ett knep är att lyssna till de som varit väldigt nära att dö. Deras berättelser visar visa gemensamma drag. När forskare skall … [Read more...]

Minnen från tidigare liv 3

Lever vi flera liv? De flesta människor förkastar idén utan djupare funderingar. För andra är reinkarnation en trosuppfattning eller en spekulation. Ett fåtal har försökt gå till botten med frågan genom att under hypnos återkalla minnen från tidigare liv. Men hela vägen fram till personlig … [Read more...]

Förvillande många förvillare

Allt fler föreningar och privatpersoner utnämner “Årets Förvillare” – nästan förvillande många. Att identifiera förvillare tycks vara på modet. Det enda förvillar-sajt som har en omröstning öppen för alla är http://aretsforvillare.nu. Dit kan vem som helst även komma med ett förslag på … [Read more...]

Minnen från tidigare liv 2

Upplevelsen av att under lätt självhypnos se mig själv som soldat vandra i en stolt parad under det 1:a världskriget är fortfarande glasklar för mig. Orsaken är förmodligen att minnesfilmen dök upp så oväntat – under hypnosen hade jag ju inte trott mig kunna få se någonting alls, och allra minst … [Read more...]

Att satsa på ”spets” – vad innebär det?

  Sedan ett decennium  har mantrat inom svensk forskning varit att satsa på "spets".  Men ingen har överblick över konsekvenserna. Då både fonder, universitet och andra aktörer agerar i flock har effekten - såvitt jag kan se -  blivit att vissa forskare tilldelas summor som är tillräckliga … [Read more...]

Diktbok av Magdalena Hahn

        Min äldsta dotter Magdalena Hahn har just utkommit med sin första diktbok Någonstans på en pärlgrå bro. Hon skriver om känslor och upplevelser tagna ur sitt eget liv. Det är en oerhört välskriven och gripande diktsamling som inte släpper taget om dig på … [Read more...]

Hans Iwan Bratt, Edzard Ernst och Årets Förvillare

  Robert Hahn skriver om "humanisten" Hans Iwan Bratt, kommenterar Edzard Ernsts avgång och noterar att skämtsidan Årets Förvillare fått ny profil.   Hans Iwan Bratt Jag brukar inte läsa ”humanisten” Hans Iwan Bratts blogg men dök idag på den av en händelse. Där skriver han att … [Read more...]

Minnen från tidigare liv 1

  Lever människan flera gånger? Det är en andlig fråga som ofta återkommer. Här börjar en serie på fyra bloggar om mitt eget  sökande efter tidigare liv. Det mesta materialet finns publicerat i min och hustrun Marie-Louises fyra andliga böcker. Den sista bloggen innehåller dock sådant som … [Read more...]

Healing i sjukvården

  En svensk läkare i Hultsfred, Jan Oleby, har under 17 månaders tid stått under hotet att bli fråntagen sin läkarlegitimation. Skälet är att Socialstyrelsen uppmärksammat att Oleby använt healing som behandlingmetod i sin fritidspraktik och menade att detta står i strid med “vetenskap och … [Read more...]

Nobelprisen 2011

  Vid den här tiden på hösten delas Nobelprisen ut. Det tycks finnas en inre kamp hos dem som har till uppgift att dela ut prisen.  Dels vill man ge priset till personer som man själv tycker gör spännande saker och vars fynd vidgar vyerna. Å andra sidan tvingas man följa ordalydelsen i … [Read more...]