Tankar i sommarnatten

  Min tankar denna sommar handlar om en djupare betydelse med Olympiska Spel, upproret i Syrien och om klimatförändringarna på jorden.   Olympiska Spelen i London pågår för fullt. Kraftmätningar och jämförelser av förmågor mellan idrottsmän från all världens nationer avlöser … [Read more...]

Självskadande kvinnor diskuteras i Almedalen

  Är det lämpligt att spärra in ostraffade unga kvinnor med självskadebeteende på rättspsykiatriska sjukhus tillsammans med betydligt äldre män som dömts för mycket grova vålds- och sexualbrott under inverkan av schizofreniliknande störningar? Frågan skall diskuteras under Almedalsveckan. … [Read more...]

Från den ideologiska fronten

Det går en tydlig ideologisk skiljelinje mellan föreningen Humanism & Kunskap och den svenska skeptikerrörelsen. Oenigheten gäller vad begreppen humanism och vetenskap bör stå för.  Föreningen Humanism & Kunskap (H&K) grundades för ett halvt år sedan som en motvikt mot den … [Read more...]

Änglar, finns dom?

  Med irländskan Lorna Byrnes böcker har en änglavåg dragit över Sverige. Dessa och andra andeväsen figurerar i många historier om "gudomliga ingripanden". Robert Hahn berättar om dramatiska händelser där änglar kan ha ingripit.    Den irländsla författarinnan Lorna Byrne besökte … [Read more...]

Minnen från tidigare liv 4

  Mitt sökande bekräfta minnesbilder från tidigare liv kom att innehålla en märklig händelse som jag i efterhand bäst förklarar som "remote viewing", dvs. att medvetandet lämnar kroppen för att i nutid inhämta information från en annan plats.   Att återkalla minnen från tidigare … [Read more...]

Hur sjuk är Breivik?

  Anders Behring Breiviks lugna och samlade uppträdande under den pågående rättegången i Oslo har förvånat många. Även rättspsykiatrerna är oeniga i frågan om Breivik är psykiskt sjuk eller av andra skäl inte tillräknelig. Vad bör göras med honom? Två rättspsykiatriska undersökningar har … [Read more...]

Seans om spöken

Bloggen om varför 20% av svenska folket tror på spöken har lästs av många. Den här gången skall du få läsa hur begreppet spöken eller "jordbundna själar" förklarats under en medial seans. Med andevärldens egna ord. Men först några ord om hur man skall se på bevisvärdet i det som sägs av … [Read more...]

Humanism och vetenskap i nytt sken

Orden "humanism" och "vetenskap" har kapats av föreningar som förvanskat deras innebörd. Det menar grundarna av den nya anti-föreningen "Humanism och kunskap". En ny förening som kallas Humanism och Kunskap har bildats under ledning av journalisten och TV-mannen Börje Peratt. Bildandet kan ses … [Read more...]

Vad bör ske i Syrien?

Sedan en tid bevittnar världen ett regelrätt folkmord i Syrien. Bör omvärlden ingripa militärt? Vems ansvar vore det i så fall? Just nu är FN:s sändebud Kofi Annan i Syrien för att diskutera med doktatorn Bashar Assad. Det främsta målet är att få till stånd en vapenvila. Även om vi inte sett … [Read more...]

Därför tror svenska folket på spöken

En undersökning har visat att var femte svensk tror på spöken. Många ”upplysta” förfasar sig och menar att vi blir allt vidskepligare. Eller handlar det om att vissa lyssnar medan andra tittar bort när bevisen om spöken förs fram? Jag tycker inte om ordet ”spöken”. Det för tankarna till gamla … [Read more...]