Minnen från tidigare liv 5

  Robert Hahn berättelsen om sökandet efter ett tidigare liv som tysk soldat under 1:a världskriget. Kan bilder som kommer under lätt hypnos säga något om existenser före vårt nuvarande liv?   Under mediala seanser som jag sedan snart 20 år haft tillsammans med min fru … [Read more...]

Min vän dödade sina föräldrar

  Får man döda sina föräldrar även om de vill bli dödade? Spelar det någon roll om de är sjuka? De frågorna väcks av den amerikanske advokaten John West som hjälpte sina föräldrar Jolyon och Kathryn West med "assisterat självmord". Jag kände dem alla efter att ha bott i deras hem under en … [Read more...]

Dagens Nyheters religiösa dilemma

  Dagens Nyheter är vill gärna se sig som ryggraden i svensk nyhetsförmedling och kulturdebatt. Men när tidningen diskuterar religion saknas varje form av intellektuellt djup. Det enda man kan få ut av DNs artiklar är att religion är en styggelse. Längre än så kommer man inte. Läsarna av … [Read more...]

Mats Reimers ”healing touch”

  Den bloggande barnläkaren Mats Reimer kritiserar dem som bedriver forskning i omvårdnadsfrågor så snart språkbruket innehåller något som förekommer inom alternativmedicinen. Han har låst sig i teoretiska och ideologiska frågor kring sjukdomars behandling istället för att bry sig om … [Read more...]

Mats Reimer är en belastning för Dagens Medicin

Mats Reimer är barnläkare och bloggare i tidningen Dagens Medicin. Han har nyligen bloggat om en temadag som syftade till att förbättra dialogen mellan professionella vårdarbetare och deras patienter. Evenemanget väckte Reimers misstänksamhet så det tycks honom som om  icke seriösa yrkesutövare … [Read more...]

Att beröva dödssjuka människor hoppet

  Sven Ove Hansson på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm vill försvåra för dödsjuka människor att resa till en plats där de hoppas på bot genom utomvetenskapliga metoder såsom healing, mediumskap och bön.  Han har inga betänkligheter när det gäller att beröva dödssjuka människor hoppet … [Read more...]

Muhammed och smädelserna

  Västvärldens författare, konstnärer och tidningsmänniskor smädar profeten Muhammed i yttrandefrihetens namn. Här får vi ju säga vad som helst. Robert Hahn menar dock att alla länder har sina tabun. Även i Sverige finns begränsningar för vad man får säga och skriva. Problemet är att alltför … [Read more...]

Robert Hahn: Om livets mening

  Många läste och diskuterade min förra blogg om Richard Dawkins och hans "biologiska" världsbild. Den bygger på vetenskapens rön och är, enligt Dawkins, helt logisk. Den världsbilden lärs ut i skolorna. Att tro blint på den är vad som förväntas av forskare inom naturvetenskapen. Det är … [Read more...]

Skavlan och Dawkins om religioner

  Är gudstroende personer bara outbildade i biologi? Det påstod den engelske ateisten Richard Dawkins  i TV-programmet Skavlan. Han menade också alla med tillräcklig utbildning förstår att vetenskapen till fullo kan förklara vår värld. Robert Hahn skriver att sådana påståenden kräver att … [Read more...]

”Det enda rätta” av Mats Sederholm – En sanningssägare talar ut

Jag har just läst boken “Det enda rätta” som skrivits av den svenske författaren och skribenten Mats Sederholm. Det är personlig och starkt argumenterande bok om hur det är att “kämpa för sanningen”. Låt mig säga från början att jag uppfattar Sederholm som en filosof. Han har tänkt mycket och länge … [Read more...]