Öka läkarutbildningen i Sverige!

  Sveriges nye högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) intervjuades nyligen i Läkartidningen. Hon framförde då att regeringen inte har några planer på att bygga ut läkarutbildningen. Däremot vill hon locka fler unga till forskningen. Båda förslagen tycks mig vara … [Read more...]

Tidigare-liv-minnet och det italienska pergamentet

  Tidigare-liv-minnen är svåra att bekräfta. När man känner att det lyckas så kan pusslet bli lagt på ett överraskande sätt. Det mest märkliga lär dock vara det som styrkte tiden för mitt tidigare-liv-minne från Italien. Bekräftelsen kom på en bit pergament från oväntat håll.   Nu … [Read more...]

Därför får du vänta så länge på akuten

  Att få vänta timme efter timme på sjukvård när man söker på akuten har svensken sensationellt stor förståelse för. Den foglige svensken tror att skälen är läkarbrist eller att personalen ar för mycket att göra. Alla dessa ursäker är bluff. Det handlar om prioriteringar, och om … [Read more...]

Syrien, Ukraina och Gaza

    Oro och krig skakar just nu östra Europa och Mellanöstern. Robert Hahn spekulerar i vad man kan göra åt konflikterna. Tvärtom jämfört med vad som sker, är hans vanligaste svar.   Sovjetunionens fall blev en stor förödmjukelse för Ryssland. Ekonomiska och militära … [Read more...]

Hårdare lagstiftning mot alternativ medicin?

  Alternativa medicinska terapier är återigen ifrågasatta. Men trenden i Europa går åt motsatt håll. En liberalare syn är på hit genom det juridiska harmoniseringsarbetet inom EU.   I en brett uppslagen debattartikel i vänstertidningen ETC den 2 juli pläderade föreningen Vetenskap … [Read more...]

Förlåtelse – för vem är det bra?

 "Det är gudomligt att förlåta" säger ordspråket. Snarast är det begåvat. Det förflutna kan du ändå inte göra något åt. Det du kan göra något åt är nuet och framtiden och det fylls bättre med nya intryck.   Dagens Nyheter har nyligen veckan publicerat tre kulturartiklar om förlåtelse. Ann … [Read more...]

Skeptikernas 10 påståenden om homeopati

  Skeptiker älskar att komma med påståenden som vilar på pseudovetenskaplig grund. Den som lyssnar vill gärna tro att det om påstås är sant eftersom skeptikern säger sig styras av vetenskapen. I själva verket vet skeptikern endast undantagsvis vad det är frågan om. Jag skall ta exempel från … [Read more...]

Min vetenskapliga artikel om homeopati

  Robert Hahn har sammanfattat de meta-analyser som jämför homeopati med placebo i en vetenskaplig artikel som publicerades i tidksriften Forschende Komplementärmedizin under oktober 2013. Robert diskuterar bakgrunden och innehåller i sin artikel, som väsentligen bygger på tre tidigare … [Read more...]

Mörkrets män på universitetet

  I vår är det återigen dags för föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) att hålla en universitetskurs på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Trots att kursen hålls för skattepengar tycks schemat vara hemligt. Man måste själv vara student för att få se det.   Vetenskap … [Read more...]

Etiken glömd på Akademiska sjukhuset

  Kan man tillåta att TV-team fritt får filma på sjukhus utan att bryta mot sekretess och etiska regler? Absolut inte, svarar Robert Hahn, och förklarar varför.   Vi har alla läst historien i tidningarna (såsom Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet) om … [Read more...]