Ny blogg 2011

Följ min nya blogg under 2011! Hej alla läsare! Den här bloggen roberthahn2010.wordpress.com forsätter nu på roberthahn2011.wordpress com. Jag hälsar gamla och nya läsare välkomna att följa debatten om vetenskap och andlighet på roberthahn2011.wordpress.com. Under 2010 handlade bloggen mest … [Read more...]

Förnuftet, tron och sanningen

Människan kan ha vetenskapliga, förnuftsmässiga och andliga utgångspunkter för sina resonemang. Bäst är att kunna växla mellan alla tre synsätten beroende vilken fråga man ställs inför. De flesta försöker dock använda ett av dem på alla sorters frågeställningar utan att förstå riskerna som följer av … [Read more...]

Sven Ove Hansson blev folkets ”förvillare”

Skämt-sajten Årets Förvillare utsåg igår Sven Ove Hansson till Årets Förvillare enligt en omröstning där vem som helst fick vara med. Jag misstänker att min kritiska blogg om Hansson i viss mån bidrog till resultatet, vilket dock inte riktigt var dess syfte. De som röstade kanske inte hade så många … [Read more...]

Robert Hahn: ”Sven Ove Hanssons ruttna filosofi”

Robert Hahn: ”Sven Ove Hanssons ruttna filosofi” . Filosofen Sven Ove Hansson är grundare till skeptikerföreningen ”Vetenskap och folkbildning”. Dess verksamhet består i att förtala och förnedra människor vars tankevärld man inte förstår eller därför inte kan kontrollera. En längre … [Read more...]

Alternativmedicin och forskningsfusk

Alternativmedicin har beskrivits och debatterats i TV4 under den senaste veckan. Diskussionen väcker frågor kring hur vetenskapen skall se på olika former av vilseledande resonemang, vars svåraste former kan utmynna i "fusk". Ett färskt fall av fusk har nyligen avslöjats inom mitt eget … [Read more...]

Robert Hahn: ”Min pappa och Ulla Billquist”

Robert Hahn: “Min pappa och Ulla Billquist” . En måndag i början av juli 1946 stod min pappa i en pianoaffär vid Stureplan i Stockholm. Han var konsertpianist och underhållare som var anställd för att sälja pianon genom att spela på dem för intresserade kunder. Sedan 3 månader låg han i skilsmässa … [Read more...]

Robert Hahn: ”Kan en sjukdom vara bra?”

Kan en sjukdom vara bra? Vi skall nu lämna den strikta vetenskapen och bekanta oss med filosofi som har vetenskaplig anknytning. Frågan för dagen är – kan sjukdomar vara bra? Det är en fråga som inte går att besvaras med någon vetenskaplig undersökning. Svaret bygger på istället på vilken … [Read more...]

Öka läkarutbildningen i Sverige!

Robert Hahn: ”Öka läkarutbildningen i Sverige!” Utvandring av läkare utgör ett stort problem för flera av de fattigare länderna inom EU. Sverige lockar aktivt hit ett stort antal utländska läkare varje år. Samtidigt är det så extremt svårt att bli antagen på läkarutbildningen i Sverige att … [Read more...]

Robert Hahn: Läs ”Doktor Glas”!

Robert Hahn: Läs "Doktor Glas"! Hjalmar Söderberg är en av mina favoritförfattare. Intresset för honom vaknade sent i livet. Jag råkade slå på en högläsning ur romanen Den allvarsamma leken på radion. Texten var förvånansvärt levande för att vara skriven för 100 år sedan. Några år senare köpte … [Read more...]

Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?

Det är en daglig utmaning för vetenskapsmannen att behålla sin objektivitet, men det kan vara ack så svårt för den som ger sig in i konventionella forskningsområden. När omvärlden bara accepterar ett visst resultat så krävs ett stort mod och riskvillighet för att argumentera för det omvända. För att … [Read more...]