Search Results for: homeopati

Skeptikernas 10 påståenden om homeopati

  Skeptiker älskar att komma med påståenden som vilar på pseudovetenskaplig grund. Den som lyssnar vill gärna tro att det om påstås är sant eftersom skeptikern säger sig styras av vetenskapen. I själva verket vet skeptikern endast undantagsvis vad det är frågan om. Jag skall ta exempel från … [Read more...]

Min vetenskapliga artikel om homeopati

  Robert Hahn har sammanfattat de meta-analyser som jämför homeopati med placebo i en vetenskaplig artikel som publicerades i tidksriften Forschende Komplementärmedizin under oktober 2013. Robert diskuterar bakgrunden och innehåller i sin artikel, som väsentligen bygger på tre tidigare … [Read more...]

Sanningen om homeopati

En svensk allmänläkare stod i 8 år anklagad av Socialstyrelsen för att ha brutit mot vetenskap och beprövad erfarenhet genom att ha ordinerat homeopatiska läkemedel till en del av sina patienter. Rättsprocessen ville aldrig bli färdig. Högsta Förvaltningsdomstolen avgjorde ärendet den 23 september – … [Read more...]

VoFs bluff om homeopati

Min granskning av den evidensbaserade litteraturen kring homeopati nummer I och II som jag skrev för två veckor sedan har lästs och kommenterats på åtskilliga andra bloggar. Jag skrev artiklarna av intresse för att följa föreningen Vetenskap och folkbildnings (VoF) spridning av ideologiskt färgade … [Read more...]

Meta-analyserna av homeopati I

Jag skall ägna två bloggar åt det vetenskapliga forskningsläget om homeopati. Detta är den första. Stödjer litteraturen att homeopati är till hjälp eller inte?  Under sommaren 2011 genomförde föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) en kampanj mot homeopati. Den innefattade bland annat att Dan … [Read more...]

Meta-analyserna av homeopati II

Detta är min andra blogg som granskar meta-analyser om homeopati.  I den förra gick jag igenom Lindes meta-analys i Lancet 1997, Cucherats re-analys 3 år senare, och Lindes egen re-analys 1999. I den här bloggen tittar vi på de två studier som Dan Larhammar speciellt hänvisade till när i Svenska … [Read more...]

Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?

Det är en daglig utmaning för vetenskapsmannen att behålla sin objektivitet, men det kan vara ack så svårt för den som ger sig in i konventionella forskningsområden. När omvärlden bara accepterar ett visst resultat så krävs ett stort mod och riskvillighet för att argumentera för det omvända. För att … [Read more...]

Hårdare lagstiftning mot alternativ medicin?

  Alternativa medicinska terapier är återigen ifrågasatta. Men trenden i Europa går åt motsatt håll. En liberalare syn är på hit genom det juridiska harmoniseringsarbetet inom EU.   I en brett uppslagen debattartikel i vänstertidningen ETC den 2 juli pläderade föreningen Vetenskap … [Read more...]

Mörkrets män på universitetet

  I vår är det återigen dags för föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) att hålla en universitetskurs på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Trots att kursen hålls för skattepengar tycks schemat vara hemligt. Man måste själv vara student för att få se det.   Vetenskap … [Read more...]

Mats Reimer är en belastning för Dagens Medicin

Mats Reimer är barnläkare och bloggare i tidningen Dagens Medicin. Han har nyligen bloggat om en temadag som syftade till att förbättra dialogen mellan professionella vårdarbetare och deras patienter. Evenemanget väckte Reimers misstänksamhet så det tycks honom som om  icke seriösa yrkesutövare … [Read more...]