Attentaten i Norge

Attentaten i Norge har lärt oss att terrorism inte bara utövas av muslimska extremister. Vi har även extremister på närmare håll som är kapabla att utöva våld för att påverka samhället. Jag skall här lägga synpunkter på terrorism som internationellt problem, diskutera norrmannens personlighet och till sist skall vi se om andliga synsätt kan få oss att tydligare se vad som skett.

Internationellt problem

Världens blickar har under lång rad av år riktats mot muslimska grupper som vill omstörta världen med våld. Att göra det är faktiskt rätt svårt – man måste ha vapen, kunskap och en del tur för att kunna genomföra terrorattentat, åtminstonde i Västeuropa. Övervakningen av polis, underrättelsetjänster och allmänhetens ökade uppmärksamhet har försvårat verksamheten ännu mer. I USA torde det näst intill vara omöjligt att ”komma till” längre.

Det är så terrorism skall bekämpas. Inte genom krig. På den punkten kan världen bli klokare. Om man skall bekämpa terrorism så får man nämligen inte själv bli terrorist. Endast en liten del av de människor som dött eller fått sina liv förstörda under krigen i Afghanistan och Irak har i juridisk mening varit terrorister. De flesta kan betecknas som i sammanhanget helt oskyldiga människor. Vi har inte brytt oss så mycket om dem. De är ju så långt borta. Men när terrorn skördar offer på nära håll, när döden dras innanför vår egen tröskel, ja då är det lättare att känna smärtan.

Förstå mig rätt. Inget kan förminska det som skett i Norge. Men jag vill säga att dödandet i terrorismens kölvatten har pågått länge. Vi har mött det med hat. Det finns i hela Europa en bred opinion som hatar islam för att spridda grupper som omfattar denna religiösa lära ägnar sig åt terrorhandlingar. Mångas hat riktas dessutom mot muslimer som inte alls har med terrorism att göra. Att kategorisera människor efter trosuppfattning snarare än efter karaktär trodde jag att vi slutat med, men just sådant polariserar västvärldens syn på den arabiska världen alltsedan attentaten mot World Trade center.

Norrmannens personlighet

Det norska terrorattentatet krävde en lång och komplicerad planering. Vem gjorde då detta? Jo, en ensling som under en längre tid solidariserat sig med högerextremistiska ideal. Jag vill påstå att den var en vilsen person med en grandios men inkomplett självbild.

Hur kan man då bli så vilsen? En intressant person i sammanhanget är mördarens far. Han är pensionerad diplomat som intervjuades i bl.a. aftonpressen varvid han avslöjade att han skilde sig från mamman när sonen bara var något år gammal och därefter knappt haft någon kontakt alls med honom. De aktuella känslorna var enbart självömkan. Diplomaten tyckte synd om sig själv för att han i fortsättningen skulle få dras med den här historien och kanske inte ens kunna resa tillbaka till Norge. Det märktes ingen självrannsakan av typ att han själv kan ha bidragit till att skapa sin sons personlighet. Mördaren växte uppenbarligen upp utan kontakt med sin pappa, som föreföll att tänka enbart i egocentriska banor. Jag tycker att vi här får en pusselbit till att förklara den brist på sund identitet och självbild som mördaren har. Den som inte själv vet riktigt vem man är kan lockas in på besynnerliga stigar utan att något inombords säger stopp.

Andevärldens syn

Min fru Marie-Louise är medium. Hon gjorde en intoning idag för att höra vad hennes andlige kommunikatör har för kommentar till det norska terrorattentatet. Där framkommer att dialogen som förs på nätet börjar bli ett stort problem i vårt samhälle. Där frodas hat snarare än kärlek, och vilsna personer kan ryckas med och få en identitet genom att solidarisera sig med det som skrivs. Problemet har visserligen uppmärksammats men dess konsekvenser inte blivit så olyckliga som i detta fall. Så här förflöt seansen i sin helhet (den finns också utlagd på vår andliga Internet-sajt www.hahnbooks.com).

”Det är en stor sorg som drabbar oss alla. Inget kan förringas eller göras mindre. Andevärlden iscensätter inte katastrofer. Vi kan bara hjälpa er att hantera svåra situationer, hjälpa er att lyfta blicken och hjälpa er att gå vidare.

I svår sorg inser vi alla att vi hör ihop på denna planet. Vi kan inte göra skillnad på varandra beroende på rastillhörighet eller ideologi.

Det pågår en hetskampanj på nätet där människor förtrycks och förnedras – denna spridning av kärlekslösa tankar blir som ett virus i människors hjärnor. Ni måste se med största allvar på en situation som hotar att accelerera. Människor som inte hittat sig själva kan hitta sin identitet på nätet.  Människor som upplever sig vilsna och identitetslösa kan få näring av den ondska som sprids på detta sätt. Precis som kärlek kan också ondska fortplanta sig i människan.

Vi upplever ständigt en kamp mellan gott och ont på denna planet. Det är allas skyldighet att inte spä på denna hets mot rastillhörighet och oliktänkande. Ju mer den sprids ju större är risken att den får fäste i en person som använder den som vapen att skaffa sig makt över andra.

Det handlar om kärlekslöshet, makt och kontroll. Det handlar om rädsla och om identitetslöshet. Det handlar om behov av att vara någon i en värld som ter sig alltmer främmande och opersonlig.

Vi har sett det förut, under andra världskriget, och vi måste på alla sätt ta ansvar för kommande generationer att denna känslokyla inte breder ut sig. Vi måste jobba mer med tolerans och förståelse för olika grupper, och öppna våra gränser för fler flyktingar. Inget land är en ensam ö. Vi har ett gemensamt ansvar för alla människor på denna planet.

Men som ni upplevt denna gång, i denna kris, så är enhetstanken stor. Vi skall hjälpas åt att sprida de demokratiska värderingar som är nödvändiga för vår överlevnad. Att låta kärlek segra över ondska och att inte låta sig tystas eller skrämmas.

Norge fick denna utmaning – men den sprider sig till oss alla, och vi börjar reflektera över vad som är viktigt i livet. Hoppet om att det goda alltid ska segra lever kvar och vi måste alla kämpa för att göra denna planet till en bättre plats att bo på. Vi skall känna att vi hör ihop och därför kämpa för de mänskliga värderingar som gör att vi överlever även i svåra tider. Låt alltid ljuset brinna för godhet och kärlek och överge inte varandra i sorgens stund.

Vi hälsar er och tackar för att ni lyssnat!”

 

Comments

 1. Händelserna i Norge inträffade precis när vi åkte till Skottland på semester, men det har inte undgått mig; överallt där det fanns TV-skärmar har man mötts av den triumferande blicken hos denne norrman, och alla frågor om det ofattbara som skett. Och jag har inte fattat detta än.

  Jag tror dock det är väldigt viktigt att se det som sägs här från andevärlden: Detta väcker vrede och hat – och dessa känslor bygger en grogrund för kontroll och makt. För att uttrycka det tydligare: dessa kollektiva känslor bygger ett momentum som makthungriga element – inte bara enstaka individer som Breivik – kan använda sig av.

  Jag har en annan syn på det hela som jag önskar andevärlden kunde kommentera: Jag ser något bortom scenariot som presenteras (och som de flesta människor tar till sig), dvs att enstaka terrorister, vettvillingar från perifera extrema ideologier/religioner och/eller med eländig bakgrund, framställs som det HOT som samhället måste skydda oss från – medan alltså samhället i kontrast mot dessa framstår som ”de goda”. Vi indoktrineras m a o i ett dualistiskt medvetandetillstånd:
  Det goda kollektivet versus den farliga individen.

  Makteliter har i alla tider jobbat med att övertyga folket om att de behöver beskyddas mot nånting, typiskt genom att att utpeka någon folkgrupp som ”fiende”. Och jag tror inte makeliter gillar Internet, och den Ordets Frihet som alltjämt råder här. Om det kommer några fler sådana här terrordåd, där det ånyo konstateras att ”internet har försett dem” med den identitet som gör detta möjligt, kommer ett ramaskri att vakna (?): ”Nu måste vi för h-e rensa upp i internetträsket!”.
  Vredgade människor är benägna till extrema åtgärder. Vad kommer att ske då?

  En reglering av Internet, förbud mot alla bloggar, youtube, alla typer av fritt åsiktsventilerande på nätet? Medan vi tror att vi måste bekämpa perifera individer, är det i själva verket en makt ÖVER oss – som vi aldrig ifrågasätter – som gradvis skapar en diktatur bakom våra ryggar?
  Här är en intressant länk:
  http://www.askrealjesus.com/goldenage/currentevents/terrorism/norwaymassacre.html

  • Monica Elisabeth says:

   Hej Perra J.

   Du skriver:
   ”Jag har en annan syn på det hela som jag önskar andevärlden kunde kommentera: Jag ser något bortom scenariot som presenteras (och som de flesta människor tar till sig), dvs att enstaka terrorister, vettvillingar från perifera extrema ideologier/religioner och/eller med eländig bakgrund, framställs som det HOT som samhället måste skydda oss från”

   Nu har det ju visat sig att Anders var och är ett HOT mot samhället som Norges demokratiska rättsväsende självklart ska skydda oss ifrån.Men eller utan internet hade han verkställt sina tankar….men… det hade förmodligen varit mycket svårare utan…

   ”En reglering av Internet, förbud mot alla bloggar, youtube, alla typer av fritt åsiktsventilerande på nätet? Medan vi tror att vi måste bekämpa perifera individer, är det i själva verket en makt ÖVER oss – som vi aldrig ifrågasätter – som gradvis skapar en diktatur bakom våra ryggar?”

   Internet är ett redskap att använda i både gott och ont syfte och det finns ingen ansvarig utgivare som med andra medier.
   Jag är självklart för yttrandefrihet men var finns gränsen då det handlar om att använda sig av den för att skada andra? Det är Anders som ville skapa något helt annat än den demokrati som råder i Norge och det får vi INTE blunda för!!

   Som andevärlden ger uttryck för….det är vi,du…du…. och du…och jag som skapar vår…din….min plats på jorden….hur vill vi egentligen ha det?

  • Robert Hahn says:

   Hej Perra! Tack för din kommentar. Du har fått lite respons från Monica (nedan) också. Nu är mitt svar ingen medial intoning, men jag har suttit med på så väldigt många seanser så att jag tror mig förstå ungefär hur resonemanget går.

   Andevärlden menar att det personer som inte hittat sig själva och är svaga i sig själva, dvs. delvis står utanför samhället, är lätta att påverka, och vad de påverkas av kan vara lite slumpartat. De kan dras till sådant som inte är uppbyggligt och till och med destruktivt. Vi har t.ex. erfarenhet av att personer som är jag-svaga dras till religiösa sekter som har en osund agenda med t o m självmord på programmet. Det är välkänt, men att de kan dras till högerextremistiska rörelser har inte uppmärksammats på samma sätt.

   Här framkommer påståendet att Internet-sajter som flödar av hat och negativitet kan locka till sig dessa personer, som då kan inspireras till negativa handlingar. Det var inget jag förväntade mig att få höra under den här seansen, men det var det vi fick. Om det finns Internet-sajter som flödar av hat och negativitet vet inte jag, jag söker mig inte till sådana, men scrollar man runt lite planlöst på nätet så finns de säkert.

   När alla kan sprida vad som helst på nätet så tillåts inte bara det goda utan även det onda att få plats, och valet mellan dem är en ständigt pågående kamp. Jag kan mycket väl tänka mig att jag-svaga personer, de som är halva inombords och med grandios självbild, löper risk att dras med i destruktiva cirklar eller lockas av lite vad-som-helst.

   Andevärlden säger att detta problem kan växa. Vi får se om det blir så. Men att lösa frågan är vår uppgift, det är en mänsklig utmaning. Hur skulle du vilja göra?

   Kampen mellan ont och gott finns ständigt, både på den världsliga arenan och inom oss själva. Inte bara i TV-filmerna och i datorspelen.

  • Robert Hahn says:

   Hej Perra! Tack för din kommentar. Skiljelinjen för mig går inte mellan samhället och individen, utan mellan ont och gott. För oss är det evig träning i att försöka skilja på dem, och att följa det som är uppbyggligt och ta avstånd från det som är destruktivt. Men i det här fallet känns det inte som om det är så svårt.

   Breivik valde sin väg genom massmord. Han vill också omstörta samhället med våld och önskar sig ett odemokratiskt styre. Konsekvenserna av hans ambitioner och handlingar är ondska, och därför vi måste reagera. Det handlar mindre om kontrasten samhälle/individ. Det omvända förhållandet har vi i Syrien just nu. Där har vi ett samhälle som sprider ondska.

   • Monica Elisabeth says:

    Kriget mellan gott och ont pågår inom oss alla och det är det som är jihad….

   • Hej Robert,
    Jag såg inte denna kommentar förrän nu.
    Vad jag vill poängtera är att Breivik tar upp allt fokus. I media framställs han som den ensamme galningen, utan några kopplingar till något annat.
    Om man ”gräver” lite inser man att Breivik är frimurare, att han anslöt sig till ett obskyrt Tempelriddarsällskap. Han hade en ”mentor” kallad Lionheart. Frimureri är en hierarkisk orden som de allra högsta makthavarna i världen är anslutna till. De opererar på en nivå ovanför politik, religion och vetenskap, och har frihet att använda dessa som verktyg. De bestämmer över länder, opererar på global basis. Jag tror det finns en god sida av frimureriet – som värnar för mänsklighetens utveckling mot ökad frihet och demokrati – och en korrupt sida som faller för frestelsen att missbruka de möjligheter till manipulation som finns, för att centralisera makt till ett fåtal individer.
    Sådana intressen kan s a s ”hi-jacka” svaga individer som Breivik, i syfte att väcka en viss opinion i ett land. Det kan t ex i detta fall vara att få Norge att gå med i EU.

    Men efteråt kan de officiellt ta avstånd till den individ som använts som schackpjäs, och hävda att ”detta är ren ondska, inget som vi står för”. Sedan drivs detta inte vidare. Och så får Breivik – den svage parten – allt fokus. Och de har också en viss kontroll över massmedia. De har dock inte så stor kontroll över Internet.
    När Gutenberg uppfann tryckpressen var det ungefär samma scenario- de hade inte så stor kontroll över denna teknikens användning.

    Detta är en lite djärv framställning, som kanske balanserar på randen till konspirationsteori, och kanske väcker ilska. Men jag anser likafullt att vi borde se över vårt förhållande till makt och auktoritet. Och redan Shakespeare var väl medveten om denna typ av ränksmiderier.

  • Robert Hahn says:

   Hej Perra!

   Jag tycker att du har rätt. I efterhand vill ingen kännas av delansvar, men det är förstås mycket och många som bidragit till att denne Breivik blivit den han är, och gjort det han gjort. Det förtjänar att diskuteras. I allmänna TV-kanaler matas vi t.e.x varje dag med filmer där hjältar eller skurkar skjuter vilt omkring som och dödar än den ene och än den andra. Vem har ansvar för det?

   Samtidigt som Breivik måste ha influerats av Internet, märkliga föreningar och högerextremistisk propaganda och annat så förutsätter hans handlande att han avskärmats från allmänna samhälleliga och juridiska värderingar/principer. Vårt västerländska samhälle bygger ju på att man inte skall döda varandra och att förändringar måste ske utifrån demokratiska principer. Det är också barnsligt naivt att tro att massmord skall kunna leda till en politisk förändring i en så stark demokrati som Norge. Tanken är ju helt orealistisk.

 2. Monica Elisabeth says:

  Hej.

  Andevärldens budskap speglar vad som nu sker inom och utom oss…att hålla ihop och inte låta hatet vinna över kärleken mellan oss människor. Det är VI som är samhället och det är VI som har ansvar för demokratins vara eller inte vara!!

  Citerar här en flicka som var med om eländet i Norge:

  ”Om en man kan visa så mycket hat, tänk hur mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans”

  Tänk om Anders kunde ana……

  • Robert Hahn says:

   Hej Monica! Du säger det bra – jag fastnade också för det citatet. Effekten av attentaten har blivit ett enande människor emellan och att vi kollektivt stärks i vår uppfattning om vilket samhälle vi vill ha.

 3. Tack för bra svar, Robert och Elisabeth!
  Jag läste även jag flickans ord som Elisabeth citerar, och håller naturligtvis med. Händelsen är också en väckarkocka. Något som ruskar om oss alla. Får oss att se det som verkligen är något värt här i Livet.
  Säga vad man vill om 2012, de yttersta tiderna och allt det där, men något ÄR det som sker nu. Det är ett uppvaknande. Utan tvivel pågår en revolution inom andlighet, där individer nu börjar uppleva sin sanna identitet som andliga väsen och inte blott kroppsliga varelser. Eckhart Tolle, Adyashanti, Neale Donald Walsch, vår svenske Ambres, Terry Evans och andra medier på TV, och Kim Michaels som jag länkade till ovan, som kanaliserar Jesus, Buddha och andra… allt detta uttrycker ett uppvaknande till vad vi egentligen ÄR.
  Men samtidigt sker en parallell intensifiering av de krafter som desperat vill hålla fast vid det som vi INTE är. Vår ego-baserade identitet, det som kallas the carnal mind, som är dömt att om och om igen bevisa sin identitet genom konflikt, genom att alltid definiera sig som det Goda i kontrast mot det Onda. Ett drama, där ”andra” är de onda. Där själva rädslan oundvikligen blir kärnan i ens identitet.

  Jag upplever själv att om jag engagerar mig i en kamp nu mot något ”ont”, blir alltmer identifierad i något som inte är jag. Om jag däremot låter allt vara som det ÄR, upplever jag en enorm inre frid, och jag har även upplevt mirakulösa tendenser att problem rättar till sig själva om jag gör så här. Rättare sagt: Om jag ÄR det här.

  Det finns inget vi kan göra. Men det finns något att VARA.

  Det finns en högfrekvent andlig energi tillgänglig dessa dagar – som vi har fritt val att ta emot. Vi behöver bara släppa vårt egobaserade falska jag, vårt ständiga, ängsliga behov av kontroll och säkerhet. Vi måste ”tona in” mot en högre frekvens. Men det går inte om man tycker att man måste bekämpa, eller övertyga, dem som som absolut inte kan släppa egot. Det går inte, man dras in själv.
  Vi har alltid fri vilja och måste respektera andras val.

  Egobaserade krafter respekterar inte den fria viljan, utan måste till slut tvinga andra – den konflikt som uppstår ger egot mera näring. Dessa krafter försöker ta kontroll över hela planeten. De kommer att lyckas med detta om vi försöker bekämpa dem, eftersom vi stänger oss ute från de högre andliga energierna.
  Det här är svårt att smälta. Men det är vad Jesus menar med att vända andra kinden till. Att se Bjälken i sitt eget öga. Att se Guds rike inom oss. Vi kan aldrig se detta genom våra egon.
  Det handlar alltsammans om identitet. Om medvetande. Om vi inte är medvetna nog, är det lätt att hylla någon kontrollskapande instans som vill använda händelser som Breiviks dåd som legitimitet (liksom 9-11 används) – och det verkar så oerhört RÄTT. Men det är alltså inget vi kan GÖRA. Vi ska bara inte VARA beroende av dessa yttre åtgärder.

 4. Tack för artikeln om terror och från andevärden att ta på allvar!
  Monica och Perra J. Tack för fina kommentarer.
  Allt det här ger så bra energi att gå vidare!

 5. October 67 says:

  Tack för ett bra och viktigt blogg inslag och alla era tankar! Vi försöker förstå det som hänt. När jag läser listan på alla dödade, majoriteten i åldern 14-18 år, undrar jag om det finns någon mening bakom det som hänt vad det gäller ur ett själs perspektiv för de omkomna?

  Precis som Perra J säger, människan håller på att vakna upp. Vissa snabbare. Andra långsammare. Mina tankar har gått till Eckhart Tolle och vill citera honom i ett försök att begripliggöra och förstå hur hemska handlingar uppkommer:

  ”Violence becomes very easy when you only operate from the level of thought. Thought plus very destructive emotion that accompanies those destructive thought patterns. That’s what drives the terrorist. As Jesus puts it on the cross, ”They know not what they do.”

  In spiritual terms, they are completely unconscious. Unconscious means identified totally with thought. You reduce reality to a conceptual reality. A lot of violence arises in that way.

  When people are engaged in being right, defending their mental position, an enormous amount of defensiveness and violence comes already. Why do two people become so agitated, in some cases even violent, when they’re defending a mental position? Because that’s what they derive their sense of self from.

  Thought has become invested self. That’s the very essence of dysfunction—that humans derive their sense of self through thought. This is a delusion, because who they are is so much deeper than thought. They can only realize that when they detach from their thinking and observe their thinking.

  Who or what is it that is able to observe that you are identified with a mental position? Who or what is it in you that is able to notice the emotional violence that comes as you start to defend your own position? You can then ask, What am I defending?” You are defending an illusory sense of self—your sense of self and your mind structure. That very dysfunction, which looks relatively harmless on a small scale, is the very same dysfunction that drives the terrorist.

  So it’s only in yourself that you can detect it. And if you see it, you see the root of human dysfunction and madness; identification with thinking. But the moment you see it, you are already one foot out of it. The seeing of it is not part of the dysfunction. So in other words, when you see that you are mad, you are no longer mad.

  When aware presence operates between human beings, they are no longer dominated by mind structures. On a deepest level, that is also love. That is the only dimension from where love can come into this world. That would dramatically change human relationships…”.

  • Fantastiskt bra sagt, av Eckhart Tolle. Tack för detta, hoppas många läser.

   Hur kommer det sig att vi inte vet varifrån vi kommer? Att vi identifierar oss med tankarna betyder ju att vi måste ha förlorat vår sanna identitet?
   Var syndafallet en symbolisk skildring av ett ”fall” från vår sanna identitet?
   Lämnade vi ett absolut medvetandetillstånd? Föll vi ner i ett relativt medvetandetillstånd?

 6. October 67 says:

  Hej!

  Ja, visst är det intressant- att vi inte vet, eller kanske inte kommer ihåg vårt eget egentliga ursprung. I den form som vi lever i just nu, d.v.s. i våra fysiska kroppar. Kanske har vi valt att inte komma ihåg allt, för egentligen känner vi nog till syftet. Kanske syftet är att utveckIa oss själva eller någonting annat? I den fysiska formen rör sig allt långsammare än den mer högfrekventa själsliga, så det skapar motstånd och tar tid för oss att utvecklas.

  Men nu börjar vi i större omfattning bli mer medvetna om oss själva och försöker finna vägar att ”röra” oss och utvecklas som de vi faktiskt är. Det sker ett medvetande skifte hos många och härmed ett ”uppvaknande”. Så, vem vet, kanske har berättelsen om syndafallet symbolik till ”mänsklighetens” val till en nedgradering av medvetandet. Vi börjar förstå att nyckeln till ökad medvetenhet är beroende av vår förmåga att vara i nuet, d.v.s. i fullständigt medvetande, utan tanken. Det känns dock som att vägen dit är lång!

 7. Hej!

  Det känns som att vägen dit är lång. Men det är en illusion. Det finns inget ”dit”.
  Tror Tolle också har sagt något i stil med (citerar ur minnet nu):

  ”The Greek word for ”sin” means ”missing the point”. And the point is HERE, NOW.”

  Det lär ske en höjning nu, av den här frekvensen, i hela universum. Var och en av oss
  har valet att öppna oss för de högfrekventa energierna, genom att släppa allt kvarhållande
  vid falska identifikationer i formens värld – eller göra motstånd, söka dra ner energinvån igen
  genom att alstra negativ energi ut i det kollektiva medvetandet.
  Händelser som den i Norge är ett exempel på sådant motstånd.
  Men om vi andra reagerar med vrede och hat, så bidrar även vi till det. Relativt gott är inte gott,
  utan man måste se utöver denna dualistiska konflikt mellan relativt gott – relativt ont.

  Själar som helt tappat kontakten med det Sanna Jaget (som de flesta av oss har en begränsad kontakt med), är tvungna att stjäla energi från oss andra.
  De kan dock inte tillgodogöra sig den direkt – för hög frekvens – utan måste transformera ner den genom att väcka vrede, rädsla, hat, ångest hos oss.
  Därför ska man inte gå in i en dualistisk konflikt, i syfte att straffa eller motbevisa.
  De vill bara ha konflikt, själva grälet stärker deras identitet!
  Jag tror att alla dessa förtappade själar tillsammans utgör det som kallas antikrist.

 8. October 67 says:

  Tack Perra J!

  Jag förstår verkligen det du skriver. Jag såg Tolle tala en gång om just detta med att vara in the present moment, here and now. Trots att det bara var via tv´n så kändes hans totala och absoluta närvaro, i detta nuet (som då var), när han förklarade det hela.
  När man börjar se livet och olika händelser utifrån dessa perspektiv, blir det mer begripligt och det blir lättare att hantera händelser som vi människor upplever hemska. Faktum är att när man upplever något jobbigt är det väldigt mycket enklare känslomässigt att vara in the present moment. Faktiskt en lättnad. Men att hålla sig till the present moment, i en tidslinje där du av ditt ego dras till att vara i det förflutna och hela tiden blicka framåt, är något att ha som mål och träna på. Men som du säger, det finns inget dit, för det är bara tanken. Det finns bara ett nu.

 9. Tack själv, October 67!

  Här länkar till ett antal suveräna Tollegrejer!:

  http://video.google.com/videoplay?docid=2546949894540352546&hl=sv#

 10. Monica Elisabeth says:

  Jag återknyter till andevärldens budskap:

  ”Det pågår en hetskampanj på nätet där människor förtrycks och förnedras – denna spridning av kärlekslösa tankar blir som ett virus i människors hjärnor. Ni måste se med största allvar på en situation som hotar att accelerera.”

  Läste om detta i gårdagens SvD (2/8):

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/terrorism-pa-natet-synas_6362110.svd

 11. Världen är oerhört komplex idag och den blir allt mer komplicerad… De flesta människor förstår inte varför och kan inte heller se sambanden…

  Vi har i Sverige sedan ca 15 år ett stort antal ledande politiker som talat om att vi snart har arbetskraftsbrist…. Vi kommer alltså sakna arbetskraft påstås det…

  OECD har siffror på arbetslösheten i OECD området sedan lång tid tillbaka… OECD är en organisation för världens mest avancerade ekonomier… Sedan 1970 har antalet arbetslösa i västvärlden trendmässigt ökat… Inte varje år men gå 5 år framåt så har arbetslösheten nästan ökat vilken period du än tar…

  Spanien har idag en ungdomsarbetslöshet på > 40%…

  I det läget påstår alltså svenska politiker att vi kommer ha en generell arbetskraftsbrist i Sverige när 40-talisterna gått i pension… Idag är den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige 63,2 år… Dvs den som går i pension idag är född i mitten av juni 1948…

  Det finns ingen chans på jorden att vi kommer ha en generell arbetskraftsbrist om 2 år… Vi har > 50 milj arbetslösa i EU och många av dom är välutbildade…

  Sverige tar idag emot 10 000 tals lågutbildade och analfabeter från Nordafrika och Asien varje år… Dels som flyktingar och dels som anhöriginvandrare… Dessa personer kan inte få arbete i afrika till afrikanska löner men tydligen kan dom få arbete i Sverige till svenska löner…

  Åtminstone enligt våra pk politiker… Tror någon på det?

  Att ta emot 10 000 tals personer här varje år (i de flesta fall har dom inga asylskäl enligt Genevekonventionen) när vi varken har bostäder eller arbete är inte rimligt… Det leder till stora kostnader för Sverige och de som kommer hit hamnar i usla bostäder utan möjlighet att komma in på arbetsmarknaden… Det är inte de fattigaste som kommer hit, dom har inte råd…

  Vi har även en mycket stor och ökande brottslighet i Sverige… Antalet överfalls våldtäkter har tex ökat kraftigt de senaste 10 åren… I Norge skriver medierna om att grova överfallsvåldtäkter utförs nästan uteslutande av icke europeiska män…. Det handlar om män från nordafrika och delar av asien och islam är en gemensam nämnare…

  Det är inte japander, amerikaner eller kineser som är problemet… Detta får överhuvudtaget inte diskuteras i Sverige, då är man nazist… Sverige tar emot mycket fler invandrare per capita än övriga västvärlden och det får inte heller diskuteras…

  Ej heller kostnaderna för bidrag till dessa individer…. Istället ägnar sig medierna åt en hets och hatkampanj mot ett enskilt parti… Fast journalister, radio, TV och tidningar har ju inget som helst ansvar för någonting… Därmed inte sagt att Sd är perfekta… Dom har många svaga företrädare…

  Att försöka lösa kritik mot invandring och etablissemang genom att hata enskilda personer och låta AFA:s terror lösa problemet är inte värdigt ett demokratiskt samhälle…

  Fredrik Reinfeldts uttalande (i slutet av valrörelsen) om att Sd:s företrädare får skylla sig själva för att dom utsätts för grova brott är också hårresande… Vad skulle svenska politiker säga om ett ryskt parti trakasserades som Sd i Sverige? Jag kan gissa hur dom självbelåtet skulle fördöma detta…

  En annan konsekvens av hetsen mot Sd är också att det försvårar för dom att rekrytera nya politiker…. Personer som skulle moderera delar av deras politik… Voltaires uttalande om yttrandefrihet är inte relevant i Sverige….

  Medierna mörkar medvetet kostnaderna, brottsligheten och de problem som finns i Rosengård mfl problemområden…

  Vi har flera miljarder människor som har ett helvete varje dag och det bör vi försöka att åtgärda… Jag tror
  dock inte att den biståndspolitik som bedrivits de senaste 50 åren varit speciellt framgångsrik…

  Den är också politiskt korrekt… Afrika och asien är genomkorrumperat men vi delar ut pengarna till genomkorrupta diktatorer (utan någon som helst egen kontroll, den ska det korrumpta värdlandet stå för) eller genomkorrumperade så kallat valda politiker…. Ett exempel på det senare är Karzai i Afghanistan…
  Vägen till helvetet är kantad av goda intentioner men man får inte vara hur jävla naiv som helst…

  I Brasilien har man börjat dela ut pengar till fattiga människor direkt (Bolza Familia) istället för att driva mer eller mindre utopiska projekt för att lyfta områden ur fattigdom… Det har varit en väldigt framgångsrik metod….. Den är inte heller kravlös som vårt bistånd varit… Man måste se till att barnen går i skolan annars får man inga pengar mm…

  Det skulle dock få förödande konsekvenser för biståndsmaffian om detta blev en modell för svenskt bistånd… Vad skulle Sidas alla välavlönade anställda ta vägen då? Dom som kämpar för en bättre värld med en månadslön på > 30 000 kr i månaden… Fria hemresor och betald bostad hemma (som dessutom kan hyras ut)…. Många företag tjänar också bra på biståndsprojekt som ofta misslyckas…

  Henning Mankell skrev en syrlig kommentar om biståndsmaffian på Newsmill häromåret… Det uppskattades inte av PK eliten… Det är svårt att använda rasist kortet mot honom… Det är annars det stående svaret på all kritik… Kritikern är rasist, främlingsfientlig eller ännu värre… Under det kalla kriget använde man kommunistkortet på samma sätt…

  Ska vi kunna hjälpa de fattiga så måste vi satsa pengarna i närområdet… Flyktingar som tas emot i Sverige kostar lågt räknat 100 ggr mer per person än vad det skulle kosta att hjälpa människor i närområdet…. Där skulle dom dessutom lättare kunna integreras…

  Jag tror faktiskt inte att världen blir ett dugg bättre av att Sverige tar emot en stor lågutbildad underklass som aldrig kommer kunna försörja sig själv… Det leder bara till frustration, upplopp, bränder, kriminalitet mm…

  Samt ett ovärdigt bidragsberoende och allt starkare spänningar i samhället… Jämför med ett annat utopiskt projekt Euron… Den har också skapat stora spänningar och massor av problem… Utopiska lösningar fungerar inte och har i praktiken aldrig fungerat…

  Anledningen till att arbetslösheten kommer fortsätta att öka är att allt fler uppgifter görs av datorer, robotar och andra avancerade maskiner som alla blir allt effektivare… Scania tillverkade x lastbilar per anställd för 20 år sedan… Idag tillverkar man 2,5x lastbilar per anställd samtidigt som en del lastbilstillverkare i världen försvunnit de senaste 20 åren… Dessutom flyttas tillverkning från väst till låg och mellankostnadsländer i asien och latinamerika… Turkiet, Indien, Kina mfl…

  När tillverkning flyttar ut så gynnas de nya länderna på vår bekostnad…. Det är bra och rimligt att så sker… Det krävs en global utjämning…

  Fast vi kan inte lösa problemen genom att ta emot så många människor som Sverige gjort de senaste 25 åren…

  De företag som inte sänker sina kostnader och är effektiva slåss ut… Brio är ett exempel på en snäll arbetsgivare som inte ville lägga ner tillverkningen i Osby…. Resultatet är att man gått med förlust i massor av år och så småningom tvingats lägga ner nästan allt… Dessutom förlorar man fortfarande pengar…

  Vi kommer i Sverige att få allt fler människor som saknar arbete… Det kommer garanterat att leda till större spänningar i samhället… Lösningen på det problemet är inte censur, hets eller hat…

  Vare sig från knasbollar som skriver anonyma inlägg men inte heller hets o hat från journalister, tidningar och ledande politiker (vi ska inte ta i dom med tång, jämför med hur nazisterna började avhumanisera judarna) …. Det börjar alltid med ord…

  Undertecknad har skrivit många kritiska inlägg på svenska tidningar med ovanstående argument… En sak är gemensam… Inläggen tas omgående bort…

  Kritik mot journalister, det politiska etablissemanget eller familjen Bonnier mfl tolereras icke…

  Ej heller krav på att göra en utredning om hur invandringspolitiken ser ut i övriga västländer…

  Censur och lögner löser inga problem…. Vare sig i Sverige, Ryssland, Syrien eller Kina…

  I en demokrati måste man tolerera saklig kritik även om den är obekväm och obehaglig för eliten….

  Så sker inte i Sverige idag… Sverige är ett konsensus samhälle och de flesta är oerhört konflikträdda…

  Historiens dom över dagens politik kommer att bli hård…

 12. Hat och terror är givetvis ingen lösning på någonting… Man kan dock inte heller lösa allvarliga samhällsproblem med att vägra diskutera de problem som finns…

  Vad gäller Norge så måste man i ärlighetens namn säga att dom till skillnad från Sverige faktiskt diskuterar problemen med invandring och integration…

  Att förhindra enskilda galningar från att begå terrordåd är nästan omöjligt… Det finns dock en del saker man kan göra:

  Förbjud alla privatpersoner från att ha hel och halvautomatiska vapen…

  Vapenlicenser bör utfärdas mycket restriktivt… Det finns ingen anledning att unga människor ska få ha vapenlicens över huvud taget… Sätt en minimiålder på 30 år… Antalet vapenhandlare i Sverige är idag ca 10 000 stycken… Kontrollen av dessa är ett stort tragiskt skämt… Sätt en avgift på 100 000 per år för att få handla med vapen och skärp kontrollen kraftigt… Antalet vapenhandlare skulle sannolikt minska med åtminstone 90% vilket vore en stor framgång… Dessutom skulle det finna mycket resurser för att kontrollera dessa…

  Skärp straffen för olaga vapeninnehav kraftigt och öka polisens befogenheter att göra husrannsakan, kontrollera bilar mm… Sedan bör vi lämna Schengen eftersom det gör det alldeles för enkelt att smuggla in vapen, droger mm i Sverige… Storbritannien har skärpt sina vapenlagar kraftigt (efter skolmassakern i Skottland) och det har faktiskt gett resultat…

 13. Monica Elisabeth says:

  Hej.

  Hur ser andevärlden på de konspirationsteorier som florerar ang dåden i Oslo?

  9/11?

  • October 67 says:

   Hej Elisabeth!

   Vilka konspirations teorier finns det om Oslo dåden?
   Varför är det viktigt att veta hur andevärlden ser på detta? Om vi lyssnar in, har vi kanske svaret redan?

 14. Monica Elisabeth says:

  Hej.
  Det sprids en massa dynga om att det är ”andra krafter”dvs staten bakom dådet och det bottnar i förakt för myndigheter i allmänhet och politiker i synnerhet.Detta skapar starka känslor såsom rädslor aggressivitet mm mm och det är det minsta vi behöver mer av!! Nu har ju andevärlden gett ”sitt svar”ang internets roll men..jag är ändå nyfiken…..Det viktiga är att bemöta de här krafterna konstruktivt dvs med fakta och relevans…men…det verkar inte hjälpa….därav min fråga.
  ”Om vi lyssnar in har vi kanske svaret redan”?
  Jag har lyssnat in och min tanke är att det finns krafter som vill skapa större klyftor mellan oss och därmed mer rädslor och förakt för politiker. Varför?Är avsikten att skapa anarki?

  • Är myndigheter i allmänhet och politiker i synnerhet egentligen någonting att lita på?
   Åtskilliga krig har startats genom myndigheters och politikers lögner, det finns det bevis på.
   Myndigheter och politiker har i alla tider försökt att övertyga befolkningen om att den behöver beskyddas, oftast genom att att utpeka någon annan folkgrupp som det befolkningen måste skyddas mot.
   Att myndigheter och politiker inte gillar Internet och det fria ordet är inte någon nyhet, exempelvis är det bara att se på reaktionen på det som Wikileaks har avslöjat, politiker i USA sa rakt ut att de vill se Julian Assange död.
   Genom att se vad som har hänt historiskt så förstår man snabbt att det som myndigheter och politiker säger måste man ta med en stor nypa salt.

 15. Monica Elisabeth says:

  Det finns kloka ledare..och det finns maktgalna….vilket vi har facit på.

  Anledningen till min tidigare kommentar är att föraktet slår urskilljningslöst även mot de ledare som har ”hjärtat på rätta stället”.

 16. Monica Elisabeth says:

  Nelson Mandela…Jimmy Carter….Olof Palme…Gorbatjov….Obama….

 17. Jag tänker inte gräva i alla de som du nämner utan jag tar ut det som jag kan ur minnet.
  Nelson Mandela stod med på USA:s terroristlista fram till sin nittioårsdag 2008 då han först avfördes efter att ha varit införd sedan 1980-talet.
  Michail Gorbatjov, Ronald Reagan och Margaret Thatcher var de som startade den globala avregleringen, vilken vi idag ser konsekvenserna av i form av den globala krisen.
  Om Barack Obama hade varit en bra president så hade han stängt koncentrationslägret i USA och inte hållit det öppet.
  Om USA och dess ledare kan man säga mycket och då framför allt deras raspolitik som mer eller mindre trampar på de svarta och spottar på de röda och detta trots att de har en färgad president.
  Även i Sverige har vi en konstig politik gentemot Samerna, våra urinvånare. Samernas kulturer är skyddade av FN:s ILO konvention nr:169 om urfolks rättigheter från 1989 vilken Sverige inte har ratificerat.
  Olof Palme var inte speciellt intresserad av Samernas rättigheter vilket han som statsminister borde lätt ha kunnat påverka.
  Tittar man historiskt på de ledare som har varit kloka och enbart har tänkt på folkets bästa så är de väldigt få.

Kommentera